Perspectieven voor

Baby's, kinderen en jongeren

Een kind in ontwikkeling doet ons in essentie altijd kijken naar de toekomst, naar datgene wat we trachten te bereiken. De weg ligt open. De mogelijkheden zijn breed.

Maak hieronder kennis met de perspectieven voor baby’s, kinderen en jongeren binnen onze praktijk.

Psychodiagnostisch onderzoek

Met een open blik en aandacht voor het gehele zijn, op zoek naar mogelijkheden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Open blik

Vanuit een brede kijk op de ontwikkeling van het kind binnen de verschillende leefomgevingen bekijken we samen welk onderzoek zinvol of nodig is om een antwoord te bieden op de bezorgdheden en op die manier terug perspectief kan bieden.

Afgestemd

Een klinisch orthopedagogisch onderzoek kan bestaan uit gesprekken, vragenlijsten, (school)observaties, (school)overleg en gestandaardiseerde testen in een individuele testsituatie. Een brede beeldvorming van de gehele ontwikkeling en aandacht voor de mogelijkheden van het kind staan steeds centraal.

Mogelijkheden

In ons onderzoek richten wij ons op de verschillende ontwikkelingsdomeinen:
* Cognitief: schoolrijpheid, intelligentie, hoogbegaafdheid, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ...), geheugen, aandacht en concentratie, executieve vaardigheden, ...
* Emotioneel: zelfbeeld, zelfvertrouwen, (faal)angst, sensitiviteit, belevingsonderzoek, ...
* Sociaal-communicatief: autisme, impulsiviteit, inleving, taal, ...

Perspectief

Het volledige onderzoek wordt uitvoerig besproken aan de hand van een uitgebreid verslag. Het adviesgesprek biedt zicht op nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden, volledig passend bij de behoeften en noden van het kind.

Indien begeleiding door PP niet de meest aangewezen blijkt te zijn, helpen we je graag op weg om de juiste begeleiding te vinden.

Kindercoach talenten en hulpbronnen

Orthopedagogische
begeleiding

Afgestemd, creatief en speels samen op pad naar verandering.

Individuele begeleiding

Volledig op maat en eigen tempo gaan we samen op weg naar het vooropgestelde doel. Onafhankelijkheid stimuleren is voor ons van groot belang. Om die reden brengen we de krachten, sterktes en kwaliteiten van het kind graag in beeld en nemen we deze steeds als vertrekpunt. We werken zeer creatief en speels, aansluitend bij de voorliefde van het kind.

Baby's, kinderen en jongeren kunnen oa. terecht voor:

* Orthopedagogische begeleiding: eerstelijns psychopedagogische zorg (angst, depressie, gedrag, sociaal), zelfbeeld, zelfvertrouwen, sensitiviteit, emotie-regulatie, stress en spanning, ...
* Psycho-educatie en omgaan met ontwikkelings- en leerproblematieken (autisme, adhd, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ...)
* Schools-cognitieve begeleiding: studiekeuze, studiemethodiek, leerstijl, plannen, examens, bijles, huiswerkbegeleiding, werkhouding, geheugen, ...
* Individuele therapeutische baby- , kinder- en tieneryoga: ademhaling, meditatie, mindfulness, tekenen, algemene ontspanning, massage, ...

Samen onderweg

Begeleid online zorgtraject voor ouders en hun kind.

Een 7-weken durend traject rond het vergroten van zelfvertrouwen, aanpakken van (faal)angst, emoties reguleren en terug geloven in zichzelf.


Typlessen volgens typtientwee

In 10 leuke en speelse lessen blind leren typen, zonder tijdsdruk.

De letters in de vingers krijgen gebeurt aan de hand van kleuren, figuren, verhalen, raadsels, denkopdrachten, invuloefeningen en spelletjes.

Steeds in kleine groepjes om met en van elkaar te leren.