Er wordt steeds in samenspraak beslist welke stappen al dan niet ondernomen worden om een antwoord te (kunnen) geven op jouw hulpvraag.

Tarieven algemeen

Gespreks- en onderzoekstarief: 65 euro

Hieronder vallen eerste intakegesprekken, opstart dossier, afname van testen, scoring van testen, verslaggeving van testen, verslaggeving van begeleidingen, overlegmomenten (eventueel op verplaatsing) ifv onderzoek, adviesgesprekken, overlegmomenten met externen (bv school)

Begeleidingstarief: 50 euro

Hieronder vallen begeleidingsmomenten, overlegmomenten met ouders ifv begeleiding

Terugbetalingstarief: 11 euro (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming)

Sommige orthopedagogische consultaties worden gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds, dit onder bepaalde geldende voorwaarden

Informatie eerstelijns psychologische zorg

Sinds september 2020 zijn wij opgenomen binnen Ligant, Limburg netwerk eerstelijns psychologische/pedagogische zorgverlening voor kinderen en jongeren onder 23 jaar. Specifiek wil dit zeggen dat een consultatie gedeeltelijk wordt terugbetaald, onder bepaalde voorwaarden (11 euro per sessie/4 euro per sessie bij verhoogde tegemoetkoming).

Interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige en chronische problematiek.

Mogelijke indicaties bij kinderen en jongeren <23 jaar:

  • voornamelijk een angstprobleem
  • voornamelijk een depressief probleem
  • voornamelijk een externaliserend probleem (zoals gedragsproblemen of opstandige problemen)
  • voornamelijk een sociaal probleem (zoals teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen)

Informeer bij ons of bij je huisarts of kinderpsychiater over de voorwaarden van dit aanbod.

Informatie terugbetaling

Steeds meer mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van orthopedagogische begeleidingen. De terugbetalingsmogelijkheden verschillen echter per mutualiteit en zijn vaak regiogebonden. Het is raadzaam contact op te nemen met jouw eigen ziekenfonds om de daadwerkelijke terugbetalingsregeling te overzien.