Jouw gegevens zijn veilig

Onze Privacy-verklaring

Wij hechten een groot belang aan jouw privacy en willen daarom, via deze verklaring, op een open en transparante manier de verwerking van je persoonlijke gegevens duiden.

Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?

Praktijk Perspectief GCV is de beheerder van de persoonlijke gegevens die je bij ons indient en verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Hoofdzetel:
Praktijk Perspectief - Bree
Galgenstraat 13
3960 Bree

Nevenvestiging:
Praktijk Perspectief - As
Schuttenbergstraat 29
3665 As

Zaakvoerders: Karis Willems en Kim Willems

Btw-nummer: BE0568 560 649

Waar slaan we je gegevens op?

De persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen worden bijgehouden in je persoonlijke dossier in onze praktijk. Daarnaast worden je gegevens elektronisch opgeslagen via de backend van onze beveiligde website.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

Als je in onze praktijk in begeleiding bent of bijvoorbeeld een vorming, typles of yoga volgt, worden je gegevens gebruikt voor de normale dienstverlening die hierbij aansluit. Op die manier kunnen we je zo optimaal mogelijk begeleiden en ondersteunen. Onze diensten kan je terugvinden onder de rubriek 'aanbod' op de startpagina van deze website. De facturatie gebeurt elektronisch, via e-mail. Daarnaast worden je gegevens ook gebruikt om jouw bestelling via onze beveiligde webshop in orde te maken.

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Zo zullen er minimale gegevens opgevraagd worden bij het maken van een online afspraak, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een van de opties onder de rubriek ‘aanbod’ en bij het bestellen van een product in de webshop. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en voor het informeren over de diensten van onze praktijk.

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk je toestemming gaf. Je zal steeds opnieuw op de hoogte gebracht worden indien je gegevens worden doorgegeven en hebt dan steeds ook het recht om dit te weigeren. Wij zijn gebonden door het beroepsgeheim volgens de Deontologische code van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Wat zijn je rechten?
 • Recht op toegang: Je hebt het recht om op elk moment informatie in te winnen over de persoonlijke gegevens die we over jou bijhouden.
 • Recht op correctie: Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens aan te vragen indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen.
 • Recht op wissen: Je hebt op elk moment het recht om je persoonsgegevens te wissen, behalve in de volgende situaties:
  • je bent in begeleiding in onze praktijk
  • je bent ingeschreven voor of je volgt één of meerdere van de opties die je kan terugvinden onder de rubriek ‘aanbod’ op de startpagina van onze website
  • je hebt een openstaande schuld aan onze praktijk
  • je bevindt je in de periode van vijf jaar na het beëindigen van de professionele relatie gedurende welke je gegevens worden bewaard in overeenstemming met de Deontologische code van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 • Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit kan door de instructies te volgen in elke marketingmail die je krijgt toegestuurd of door contact op te nemen met de eigenaar van deze website.
Hoelang worden je gegevens bewaard?

Na beëindiging van de professionele relatie worden je persoonsgegevens gedurende vijf jaar bewaard bij Praktijk Perspectief, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed orthopedagoog of uit wettelijke voorschriften voortvloeit.