Veelgestelde vragen

Zit je nog ergens mee?

Neen, er is geen verwijsvoorschrift nodig bij het maken van een afspraak in onze praktijk. Het kan zijn dat je via een doorverwijzing van een arts of een andere externe terecht komt bij Praktijk Perspectief, maar je kan ook prima op eigen initiatief de stap zetten naar onze praktijk. Onze deur staat open voor jou.

Afhankelijk van de soort afspraak die we voor jou inplannen varieert de duur ervan. Reken gemiddeld 45 minuten tot een uur uit voor een afspraak. Na het aanvragen van een eerste afspraak ontvang je van ons een e-mail met alle praktische informatie.

Afhankelijk van de hulpvraag en de doelen die we voorop stellen zullen we specifiek en in overleg afspraken inplannen. Meestal starten we met tweewekelijkse afspraken om vervolgens af te bouwen in frequentie naarmate vooruitgang merkbaar is. Wij dragen onafhankelijkheid zeer hoog in het vaandel. We plannen dus enkel afspraken in indien nodig in functie van de hulpvraag.

Wij vragen afspraken minstens 24u vooraf te annuleren of te wijzigen. Op die manier kunnen wij onze uurrooster tijdig aanpassen, zodat lange wachttijden vermeden worden.

Bij laattijdige annulering (< 24u vooraf) van een afspraak rekenen wij een vergoeding aan.

Bij onverwittigde afwezigheid wordt de volledige afspraak aangerekend.

Om de continuïteit van onze afspraken te waarborgen zijn we het best bereikbaar via email. Onze inbox wordt meermaals per dag nagekeken en beantwoord. 

Bij aanmelding van een kind met gescheiden ouders gaan we er steeds van uit dat beide ouders op de hoogte zijn van de aanmelding. Contactmomenten (onderzoek en begeleiding) bij kinderen jonger dan 12 jaar kunnen enkel georganiseerd worden indien beide ouders toestemming geven. Bij het ontbreken van deze toestemming kunnen we wel individueel op weg gaan met de hulpzoekende ouder, om zo een antwoord te bieden op de vraag. Bij jongeren ouder dan 12 jaar is de toestemming van één ouder voldoende, mits de jongere zelf ook instemt met de hulpverlening.

Een annulering van een opleiding gebeurt enkel via mail naar info@praktijkperspectief.be

De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie:
* tot 30 dagen voor de start van de opleiding: 35 % van het totale bedrag
*minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding: 50 % van het totale bedrag
*minder dan 15 dagen voor de start van de opleiding: het volledige bedrag

Daarnaast wordt er steeds een administratieve kost van €50 aangerekend als u zich na inschrijving voor een opleiding wenst uit te schrijven.

Praktijk Perspectief behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de deelnemer(s) de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij een volledige annulatie door Praktijk Perspectief wordt het volledige door u betaald bedrag teruggestort. De deelnemer heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.