Diagnostisch onderzoek

Op zoek naar sterktes

Toelichting...

Vanuit een brede kijk op de ontwikkeling van het kind binnen de verschillende leefomgevingen bekijken we samen welk onderzoek zinvol of nodig is om een antwoord te bieden op de bezorgdheden en op die manier terug perspectief kan bieden. Een brede beeldvorming van de gehele ontwikkeling en aandacht voor de mogelijkheden van het kind staan steeds centraal. Een diagnostisch onderzoek wordt steeds afgerond met een uitvoerige bespreking aan de hand van een uitgebreid verslag. Het adviesgesprek biedt zicht op nieuw perspectief en nieuwe mogelijkheden, volledig passend bij de behoeften en noden van het kind.

Stel je vraag Maak een afspraak

Diagnostisch aanbod

Met een open blik en aandacht voor het gehele zijn, gaan we op zoek naar mogelijkheden binnen 3 verschillende domeinen:


icon
Cognitief

Schoolrijpheid, intelligentie, hoogbegaafdheid, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ...), geheugen, aandacht en concentratie, executieve vaardigheden, ...

accent
icon
Emotioneel

Zelfbeeld, zelfvertrouwen, (faal)angst, sensitiviteit, belevingsonderzoek, ...

accent
icon
Sociaal-communicatief

Autisme, impulsiviteit, inleving, taal, ...

accent
Diagnostiek is voor ons een middel om een goede route uit te stippelen.

Steeds op zoek naar perspectief

logo