Persoonlijk begeleid traject

Terugbetaling door de mutualiteit

Het persoonlijk begeleid traject met individuele begeleiding valt onder de eerstelijns psychopedagogische zorg (ELP). 

Kinderen tem 18 jaar hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van 8 sessies per kalenderjaar, bij een geldig verwijsvoorschrift van een arts. Het persoonlijk begeleid traject omvat gemiddeld 4 sessies.

Je betaalt met een geldig verwijsvoorschrift maximaal 44,80 euro (of maximaal 16 euro bij verhoogde tegemoetkoming), in plaats van 257 euro.

Neem rechtstreeks contact met ons op indien je van deze terugbetalingsregeling gebruik wenst te maken, wij helpen jou graag op weg met de praktische kant.