Tarief

Er wordt steeds in samenspraak beslist welke stappen al dan niet ondernomen worden om een antwoord te (kunnen) geven op jouw hulpvraag.

Algemene tarieven

Gespreks- en onderzoekstarief

Begeleidingstarief

Terugbetalingstarief

60 euro

38 euro

11,2 euro

Hieronder vallen eerste intakegesprekken, opstart dossier, afname van testen, scoring van testen, verslaggeving van testen, verslaggeving van begeleidingen, overlegmomenten (eventueel op verplaatsing) ifv onderzoek, adviesgesprekken, overlegmomenten met externen (bv school)

Hieronder vallen begeleidingsmomenten, overlegmomenten met ouders ifv begeleiding

Sommige orthopedagogische consultaties worden gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds, dit onder bepaalde geldende voorwaarden en bij een specifiek verwijsvoorschrift

ELP

Eerstelijns psychologische sessies bij klinisch orthopedagoog

Sinds september 2020 zijn wij opgenomen binnen de eerstelijns psychologische zorg bij kinderen onder 18 jaar. Specifiek wil dit zeggen dat een consultatie gedeeltelijk wordt terugbetaald, onder bepaalde voorwaarden en bij een geldig verwijsvoorschrift van een arts.

Interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige en chronische problematiek.

Mogelijke indicaties bij kinderen <18 jaar: 

  • voornamelijk een angstprobleem
  • voornamelijk een depressief probleem
  • voornamelijk een externaliserend probleem (zoals gedragsproblemen of opstandige problemen)
  • voornamelijk een sociaal probleem (zoals teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen)

Tot 8 sessies per kalenderjaar gedeeltelijk terugbetaald.

Informeer bij ons of bij je huisarts of kinderpsychiater over de voorwaarden van dit aanbod.

Terugbetaling algemeen

Terugbetaling via mutualiteit

Steeds meer mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van orthopedagogische begeleidingen. De terugbetalingsmogelijkheden verschillen echter per mutualiteit en zijn vaak regiogebonden. Het is raadzaam contact op te nemen met jouw eigen ziekenfonds om de daadwerkelijke terugbetalingsregeling te overzien.