Perspectieven voor

Professionelen

Werken met kinderen en jongeren vraagt voortdurende ontwikkeling, groei, bijleren en ook samenwerking. Je staat niet alleen. 

Binnen onze praktijk kan je in jouw professionele rol tweeledig terecht:

Doorverwijzing

Omdat een zorg soms moeilijk alleen te dragen is.

Hoe kan je doorverwijzen?

Bij bezorgdheden, twijfel of nood aan een andere invalshoek kan je kinderen en jongeren naar ons doorverwijzen. Dit kan op twee manieren:

* Je neemt contact met ons op en geeft je bezorgdheid door.
* Je geeft onze gegevens door aan de desbetreffende hulpvrager(s).

Ontwikkelen, groeien, leren

Leren doe je op eigen tempo. En als het even kan, liefst vanuit je eigen interesse, motivatie en voorkennis.

Vanuit onze opleiding, verdere professionalisering en jarenlange ervaring garanderen wij kwaliteitsvolle en wetenschappelijk relevante inhoud. Onze vormingen bestaan steeds uit een mooie balans tussen theoretische achtergrond en praktisch toepasbare tips en werkvormen.

Kies hieronder de manier waarop jij het liefst bijleert:

Vorming

Afhankelijk van jouw vertrekpunt volg je jouw eigen leerpad.