Kinder- en jongerencoach - Volledig online traject

€947,00

Online vorming: Kinder- en jongerencoach

Je volgt deze boeiende en praktische opleiding volledig online, op eigen tempo. 

Je herneemt bepaalde onderdelen naar wens, oefent in op momenten die voor jou passen, gaat eventueel aan een snel tempo vooruit om op korte tijd je volledig onder te dompelen in het coachen. 

Je op elk moment starten aan de opleiding. 

Let op! Via deze pagina kan je inschrijven voor het volledig – online traject. Wil je deze vorming liever blended volgen (dit is met begeleiding en fysieke bijeenkomsten in kleine groep), klik dan hier.

* Praktische informatie:

Wanneer je deze online vorming aankoopt zal je na een correcte betaling onmiddellijk kunnen aanmelden op het online leerplatform op onze website. Je krijgt toegang tot je eigen persoonlijke dashboard, waar je een overzicht van je aangekochte vorming(en) kan vinden. 

Via het dashboard kan je alle videomodules bekijken, opdrachten en oefeningen maken en de werkbundels, checklijsten alsook alle bijlagen downloaden. 

Deze online vorming blijft gedurende 40 weken beschikbaar en zichtbaar op jouw dashboard, geteld vanaf de aankoop. Zo heb je ruim de kans om sommige zaken te hernemen en extra in te oefenen. 

Let op: na 40 weken verdwijnt deze online vorming van jouw dashboard.
* Prijs*

– 947 euro 

* Let wel even op: de inschrijvingskost wordt als totaalbedrag gefactureerd en dient eveneens in zijn totaliteit te worden voldaan op onze rekening, bij inschrijving. Er wordt in geen geval een terugbetaling voorzien bij een eventuele annulering voorafgaand aan de opleiding of een voortijdige stopzetting van de opleiding. Wij zijn er tenslotte van overtuigd dat deze opleiding zeer waardevolle inhoud bevat en je zeker heel wat inzichten uit de opleiding meeneemt. Houd hier dus even rekening mee alvorens je inschrijft. Tip: we werken met kortingsperiodes, dit geeft je de kans om je werkgever te contacteren ivm een (eventuele) deelname in het (gedeeltelijk of volledig) dragen van de kosten van de opleiding. Uiteraard kunnen wij de factuur ook volledig op naam van de werkgever opmaken. Daarenboven vraagt een registratie voor een opleiding de nodige administratieve verwerking en opvolging. 

Inhoud

kinder-en-jongerencoach
Kinder- en jongerencoach

Leer hoe je kinderen en jongeren die het even wat moeilijk hebben individueel kan begeleiden met o.a. spel, tekenen, dierenkaartjes, crea-opdrachten, popjes, …

Inhoud
 • Afgestemd en actief luisteren naar wat kinderen en jongeren “echt” zeggen, ook zonder woorden.
 • Ontwikkelen van je eigen sensitieve coachhouding zodat je leert aanvoelen wat kinderen en jongeren nodig hebben.
 • De taal van kinderen en jongeren leren “spreken”: spelen, praten, tekenen, voelen en doen.
 • Kinderen en jongeren individueel ondersteunen in hun ontwikkeling en groeiproces op een manier die bij hen past, zodat ze (terug) in hun eigen kracht kunnen komen en zelf hun eigen oplossingen kunnen vinden.

Hoe?
 • Verschillende gespreksmethoden: Gordon, Duplo, oplossingsgerichte therapie, helpende gedachten, …
 • Stap voor stap uitgeschreven werkvormen om kinderen en jongeren individueel te ondersteunen
 • Stap voor stap uitgeschreven werkvormen om kinderen en jongeren in groep te ondersteunen
 • Tekeningen: om kennis te maken, om doelen te stellen, om zicht te krijgen op de moeilijkheden, om te leren verwerken, om rust te vinden en te ontspannen, om talenten te ontdekken, om kracht te vinden, …
 • Checklijsten en observatieformulieren om moeilijkheden in de ontwikkeling te ontdekken, noden van kinderen en jongeren in kaart te brengen, de taal van kinderen en jongeren te leren spreken
 • Praktisch en uitgebreid online werkboek
 • 10 hands-on modules: bestaande uit korte, behapbare video’s en bijhorende opdrachten en denkoefeningen
 • Extra pluspunt van dit traject: tijdens de opleiding zal je niet alleen op professioneel vlak merkbaar groeien. Je zal ook binnen je persoonlijke leefwereld een duidelijke groei ervaren

Extra’s enkel bij het blended traject
 • Eén “in real life” kick-off dag in beperkte groep waarin we kennismaken, verwachtingen en persoonlijke doelen formuleren, de inhoud van de opleiding tot in details bespreken en we gegevens uitwisselen tussen de deelnemers (indien gewenst) zodat je tussentijds met elkaar in gesprek kan gaan en ideeën en ervaringen kan uitwisselen. Tijdens deze startdag duiken we meteen de diepte in en doen we enkele vernieuwende oefeningen die een zeer goede kijk geven op jezelf als persoon en straks als coach. Deze oefeningen zijn gelijktijdig de start van een mooi proces waar we aan het einde van de opleiding opnieuw op terugblikken.
 • Twee “in real life” terugkomdagen in de kleine groep waarin we samen delen, terugblikken, onderzoeken, ervaren
 • Tussentijdse opdrachten om de opgedane kennis in te oefenen en helemaal eigen te maken
 • Individuele feedback tijdens de terugkomdagen om zo gedurende het traject meer en meer te groeien in het coachen
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van verhalen van kinderen en jongeren die jij reeds begeleidt, maar op sommige vlakken wat mee vastloopt. We helpen je verder op weg vanuit een andere invalshoek, we leren je op een andere manier kijken.
 • Volg je het blended traject dan verwachten we dat je een cliënt (kind, jongere, eigen kind, …) voor minstens 5 contactmomenten volgt/begeleidt gedurende de opleiding. Je stelt een verslag/rapport op van deze contactmomenten en presenteert dit tijdens de tweede terugkomdag aan de kleine groep. Je ontvangt hier uiteraard feedback op en we kijken samen naar welke zaken vlot liepen, waar valkuilen of leerkansen liggen zodanig dat je nog meer kan groeien in je rol als coach.
 • NIEUW VANAF 2024: toegang tot een volledig nieuwe module rond afgestemd spreken met ouders, gesprekken met ouder en kind, afstemming tussen ouder en kind, verbinding tussen ouder en kind. Deze uitgebreide module is gebaseerd op heel recente inzichten, theorieën en onderzoeken, de therapiestroming ACT4Kids en jaaropleiding afgestemd opvoeden door Jürgen Peeters.
  Klik hier voor meer info over deze extra module.

Werk jij reeds met kinderen? Ben je leerkracht, zorgcoördinator, kine, logo, psycho, ortho, andere zorgverlener? Dit traject is prima toepasbaar tijdens je therapie en gesprekken met kinderen en jongeren.