Verdiepende vorming Emotieregulatie

€297,00

Online vorming: emotieregulatie

Je volgt deze boeiende en praktische opleiding volledig online, op eigen tempo.
PRAKTISCHE INFORMATIE:

Wanneer je deze online vorming aankoopt zal je na een correcte betaling onmiddellijk kunnen aanmelden op het online leerplatform op onze website. Je krijgt toegang tot je eigen persoonlijke dashboard, waar je een overzicht van je aangekochte vorming(en) kan vinden.

Via het dashboard kan je alle videomodules bekijken, opdrachten en oefeningen maken en de werkbundels, checklijsten alsook alle bijlagen downloaden.

Deze online vorming blijft gedurende 4 maanden beschikbaar en zichtbaar op jouw dashboard, geteld vanaf de aankoop. Zo heb je ruim de kans om sommige zaken te hernemen en extra in te oefenen.

Let op: na 4 maanden verdwijnt deze online vorming van jouw dashboard.

* Let wel even op: de inschrijvingskost wordt als totaalbedrag gefactureerd en dient eveneens in zijn totaliteit te worden voldaan op onze rekening, bij inschrijving. Er wordt in geen geval een terugbetaling voorzien bij een eventuele annulering voorafgaand aan de opleiding of een voortijdige stopzetting van de opleiding. Wij zijn er tenslotte van overtuigd dat deze opleiding zeer waardevolle inhoud bevat en je zeker heel wat inzichten uit de opleiding meeneemt. Houd hier dus even rekening mee alvorens je inschrijft. Tip: informeer bij je werkgever  ivm een (eventuele) deelname in het (gedeeltelijk of volledig) dragen van de kosten van de opleiding. Uiteraard kunnen wij de factuur ook volledig op naam van de werkgever opmaken. Daarenboven vraagt een registratie voor een opleiding de nodige administratieve verwerking en opvolging.

Inhoud

emotieregulatie
Emotieregulatie

Leer hoe je kinderen en jongeren helpt in het reguleren van emoties en hen zo een ontzettend waardevol cadeau geeft in het leven. 


Veel kinderen en jongeren (en eigenlijk ook volwassenen) worden overspoeld door emoties en dat is lastig. Ze hebben het gevoel dat ze er geen vat op hebben. Dit leidt tot allerlei moeilijkheden: slecht slapen, gedragsproblemen, te actief of net apathisch, ervaren van spanning en stress, moeilijkheden in de opvoeding, nieuwe uitdagingen uit de weg gaan, een algemeen angstig gevoel hebben, ... . 

Het is een zeer relevant thema, dat merken we aan de aanmeldingsvragen in onze praktijk en aan de interesse in deze vorming.

Deze online vorming bevat:

*Vier heldere en praktische videomodules (meer dan 3 uur beeldmateriaal - opgedeeld in korte video's):

  • Module 1: wat is emotieregulatie – het belang van voelen - tijd nemen en tijd geven, definities en belangrijke begrippen - de functies van emoties
  • Module 2: stimuleren van de emotieregulatie-ontwikkeling - de werking van het brein en de ontwikkeling van de hersenen - de ontwikkeling van emotieregulatie - stimuleren vanuit onszelf - stimuleren vanuit het kind 
  • Module 3: aan de slag met kleur, tekenen, materiaal, dierenkaartjes, ademhaling, zintuigen – praktijkvoorbeelden, tips, suggesties en oefeningen
  • Module 4: extra informatie: ontladen - ontprikkelen - nood aan coregulatie - de nadelen van het wegstoppen van emoties - triggers - grenzen - het verschil tussen wil en behoefte - het verschil tussen een driftbui en boos zijn

*Een overzichtelijk werkboek met alle achtergrondinfo, verschillende opdrachten om de opgedane kennis onmiddellijk in te oefenen en vrije ruimte om eigen inzichten, bedenkingen en opmerkingen te noteren of te bundelen

*Enkele motiverende denkoefeningen om zelf te ervaren wat emotieregulatie net is en hoe het zich ontwikkelt 

*Verschillende leestips om verder te verdiepen

*Achtergrond rond de werking van zintuigen en hoe deze stimuleren

*Achtergrond rond de kracht van ademhaling en tips om hiermee aan de slag te gaan

*Interessante en verrassende weetjes

*Suggesties van materiaal waar wij in de praktijk ook graag mee werken


Bekijk hier alvast een korte video die wij bij de start van vorige zomervakantie opnamen rond dit thema. We vermoeden dat vanuit de positieve reacties hierop stilletjes de idee groeide om deze vorming te ontwikkelen.


Let op! Indien jij deze vorming volgt, weet dan dat de inzichten en kennis die jij opdoet hoogstwaarschijnlijk ook wat teweeg zullen brengen bij jezelf. Ook jij zal op vlak van emotieregulatie een soort van proces doormaken door het volgen van deze online vorming. Mooi toch?


Deze vorming richt zich op iedereen die in contact staat met kinderen en jongeren en die meer wil weten over emotieregulatie in de breedste zin van het woord. Prima te volgen dus door ouders, leerkrachten, zorgco's, (para)medici, therapeuten, kindercoaches, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, ... .