Perspectieven voor

Ouders en andere zorgfiguren

Een zorgende rol als ouder of andere nauw betrokkene vraagt net zoveel koestering, aandacht en liefde als het kind. 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden binnen onze praktijk voor ouders en andere zorgfiguren, om verder te groeien in de zorgrol.

Advies

Oprechte gesprekken en actief luisteren leiden naar nieuw perspectief.

Adviesgesprek

Orthopedagogische
begeleiding

Afgestemd, oplossingsgericht en vooral samen op pad naar verandering.

Andere kijk

Onlosmakelijk verbonden met je kind, is het tijdens het opnemen van je zorgrol soms interessant, boeiend en helpend om een andere kijk te krijgen op een situatie.

In ons advies trachten we door middel van een warme betrokkenheid en oprechte gesprekken op zoek te gaan naar mogelijkheden en reiken we praktische adviezen aan.

Afgestemde begeleiding

Sommige opvoedingsvragen, twijfel of zorgen behoeven wat meer tijd en opvolging.

Op eigen tempo gaan we samen op pad. Jij als ouder of zorgfiguur bepaalt mee koers, jij kent je kind het best. Door middel van oplossingsgerichte gespreksvoering is verandering altijd mogelijk.