In 7 weken naar
vertrouwen, durven en doen

Online zorgtraject voor ouders en hun kind

Samen onderweg

Dankzij een visuele, positieve aanpak en onze klinisch orthopedagogische begeleiding ga je samen met je kind op weg naar meer (zelf)vertrouwen, controle over (faal)angst, inzicht in emoties en een positieve kijk op het leven.

7 weken online zorgtraject

Ouders doorlopen samen met hun kind van 8 tem 17 jaar een zorgtraject rond (zelf)vertrouwen, (faal)angst, emotieregulatie, en/of depressieve gevoelens. Zowel te volgen met persoonlijke orthopedagogische begeleiding als zonder begeleiding.

Visuele plattegrondkaart

Samen met je kind aan de slag adhv een eigen roadmap. Alle oefeningen, tools en tips worden visueel voorgesteld op de kaart. Gedurende het traject maak je de plattegrond tot jouw eigen unieke schatkaart.

Wekelijks nieuwe en persoonlijke schema's

Elke week krijg je een nieuw en persoonlijk schema boordevol achtergrondkennis, tips, oefenmomentjes, gesprekstechnieken, vragen, ... Stap voor stap ga je op een gestructureerde en positieve manier aan de slag met de zorgen en moeilijkheden die er zijn. Wekelijks ontvang je feedback en wordt bijgestuurd indien nodig.

Meer vertrouwen, minder angst, controle over emoties, zin in het leven

Je geeft jouw traject volledig zelf vorm. Aan het einde van de 7-weken heb je meer (zelf)vertrouwen, minder (faal)angst, controle over emoties, een positieve kijk op het leven. Jij haalt eruit wat je zelf nodig hebt. Je zal durven. Je zal doen.

Ontdek hoe SAMEN ONDERWEG jou kan helpen

Het online zorgtraject Samen onderweg helpt kinderen en jongeren van 8 tem 17 jaar samen met hun ouders op weg naar meer (zelf)vertrouwen, minder (faal)angst, meer controle over eigen emoties en/of depressieve gevoelens aanpakken. 

Benieuwd of Samen onderweg iets voor jouw kind is? Ontdek het hieronder.

Weinig (zelf)vertrouwen

Je kind heeft weinig geloof in zichzelf, geen zicht op eigen sterktes, een eerder negatief zelfbeeld, ...

Last van (faal)angst

Je kind reageert angstig, voelt spanning en stress, mijdt bepaalde situaties, piekert veel, maakt zich zorgen, durft weinig aan, ...

Ongecontroleerde emoties

Je kind is licht ontvlambaar, reageert niet in overeenstemming met de situaties, blijft lange tijd in een negatieve stemming hangen, is prikkelbaar, ...

Depressief gevoel

Je kind is somber, toont weinig interesse, onderneemt weinig, slaapt veel, heeft weinig eetlust, ...

Herkenning in één van de vier bovenstaande domeinen is voldoende om het traject te doorlopen en er iets positiefs aan over te houden.

 

107 EURO

ZELFSTANDIG traject

Stap voor stap – volledig op eigen tempo

Zonder persoonlijke begeleiding

 • 3 maanden toegang tot het online platform boordevol achtergrondinfo, beeldmateriaal, opvolglijsten, schema’s, oefeningen, how to’s, …
 • Visuele plattegrondkaart als leidraad doorheen het traject
 • Stap voor stap aanpak
 • Weekevaluaties invullen
 • Technieken en oefeningen
 • Meet je vooruitgang
 • Persoonlijke weekschema’s

 

 

257 EURO

PERSOONLIJK BEGELEID traject

Stap voor stap – volledig afgestemd

Met persoonlijke begeleiding

 • 3 maanden toegang tot het online platform boordevol achtergrondinfo, beeldmateriaal, opvolglijsten, schema’s, oefeningen, how to’s, …
 • Visuele plattegrondkaart als leidraad doorheen het traject
 • Stap voor stap aanpak
 • Weekevaluaties invullen
 • Technieken en oefeningen
 • Meet je vooruitgang
 • Persoonlijke weekschema’s
 • Persoonlijke en professionele begeleiding

 

Keuze, kennismaking en doelbepaling

Kies het traject dat het best bij je past. Wil je graag volledig op eigen tempo samen met je kind de klachten op vlak van (zelf)vertrouwen, (faal)angst, emotieregulatie en/of depressieve stemming aanpakken? Dan kies je voor het zelfstandig traject zonder persoonlijke begeleiding. Wens je professionele hulp en wekelijkse opvolging? Kies dan voor het persoonlijk begeleid traject. Heb jij jouw keuze gemaakt? Klik dan op de startknop en vul het passende inschrijfformulier in. Afhankelijk van het gekozen traject volgt een intakegesprek (traject met begeleiding) of onmiddellijke toegang tot het online platform.

In het online platform maak je in de eerste plaats kennis met het verloop van het traject, je krijgt zicht op de visuele plattegrondkaart die als leidraad dient doorheen de tocht naar meer vertrouwen, durven en doen. Vervolgens ga je stap voor stap samen met je kind concrete doelen stellen. Waar hoop je op? Wat wens je te bereiken? Waar wil je naartoe werken? (Kies je voor het persoonlijk begeleid traject dan zetten we deze stappen samen)

Samen met je kind vertrek je voor een 7-weken durende tocht. Van twijfel, zorgen en angst naar vertrouwen, durven en doen. De toegang tot het online platform is geldig gedurende 3 maanden. Dit wil zeggen dat je ruim voldoende tijd hebt om alles te doorlopen, af en toe even stil te staan of bepaalde zaken te hernemen indien nodig.

Afgestemde weekschema's

Aan de hand van persoonlijke en afgestemde weekschema's ga je samen met je kind steeds een stukje verder op weg langsheen de route op de plattegrondkaart. Elke week houden jullie halt bij een bepaalde zone op de kaart. Jullie doen inzichten op, ontdekken wat echt werkt en past bij jouw situatie en vullen belangrijke elementen aan op de plattegrondkaart of kleuren delen ervan in. Gaandeweg wordt de plattegrondkaart jouw eigen schatkaart die als houvast dient tijdens het traject en als hulpbron in de periode volgend op het traject. De kaart zal alle relevante informatie voor jou bevatten en zodoende kan je er steeds naar teruggrijpen in een moeilijke periode.

Samen onderweg

Dankzij het overzichtelijke online platform en de visuele plattegrondkaart ga jij samen met je kind stap voor stap aan de slag. Het traject is zeer visueel opgesteld aan de hand van metaforen die gekoppeld zijn aan specifieke zones op de plattegrondkaart (wensboom, vlinder, crea-weide, schommel, valkuil, modderpoel, schildersezel, ...) . Jij weet op elk moment waar je precies bent in het traject en welke stappen je nog hebt te nemen. Om voldoende variatie te brengen gedurende de 7 weken werken we met een mooie afwisseling tussen tekst- en beeldmateriaal, observatie- en gespreksopdrachten, tekenoefeningen, meditaties, ademhaling en lichaamshoudingen.

Iedere week vul je een weekevaluatie in. Zodoende wordt de vooruitgang gemeten en kan bijgestuurd worden indien nodig.

Persoonlijke begeleiding

Kies jij voor het persoonlijk traject met begeleiding? Dan start het traject met een intakegesprek waarin de specifieke hulpvraag en zorgen besproken worden. Indien het traject een antwoord kan bieden, stellen we samen de doelen op. We volgen de evolutie wekelijks op, grijpen in indien nodig en plannen tussentijds enkele opvolggesprekken.

Vind hiernaast een antwoord op veelgestelde vragen

Heb jij een specifieke vraag waarop je het antwoord hiernaast niet kan vinden? Aarzel niet om ons te contacteren.

Indien je kiest voor het zelfstandig traject zal er geen intake of individueel gesprek plaatsvinden. Het is daarnaast wel mogelijk om via de reguliere weg aan te melden in de praktijk en zodoende een individueel gesprek aan te vragen.

Het persoonlijk begeleid traject start met een intakegesprek en tussentijds worden er enkele opvolggesprekken gepland.

Het persoonlijk begeleid traject met individuele begeleiding valt onder de eerstelijns psychopedagogische zorg (ELP). 

Kinderen tem 18 jaar hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van 8 sessies per kalenderjaar, bij een geldig verwijsvoorschrift van een arts. Het persoonlijk begeleid traject omvat gemiddeld 4 sessies.

Neem rechtstreeks contact met ons op indien je van deze terugbetalingsregeling gebruik wenst te maken en om de specifieke kosten te kennen. 

Samen onderweg kreeg vorm gedurende de eerste lockdown van Covid-19 (maart 2020). Ouders en kinderen contacteerden ons met de vraag om tips en advies. We namen contact via mail, telefoon en startten met het doorsturen van filmpjes, observatie-opdrachten en andere oefeningen. Deze werden warm onthaald. We merkten dat ouders zelf aan de slag konden en zagen dat zij het als positief ervaarden dat zij de tips en tricks konden toepassen en inoefenen op het moment dat het voor hen paste. In de meeste gevallen deden broers en zussen gewoon mee en werd het zo vaak een gezinsmoment.

Samen onderweg beoogt vooral om ouders sterk te maken in de co-regulatie van het emotioneel functioneren van hun kind. Het is een vorm van blended-care en dit lijkt het best te werken via het online gegeven. Ouders en hun kind zullen op die manier sneller echt zelf aan de slag gaan.

Neen.

We zijn ervan overtuigd dat je bij het volgen van de persoonlijke weekschema’s en het doorlopen van de plattegrondkaart zeker en vast nuttige informatie opdoet en zaken eigen zal maken.

Indien je kiest voor het zelfstandig traject en je wenst tussentijds over te stappen naar het persoonlijk begeleid traject is dit wel mogelijk. Je betaalt dan het verschil in kostprijs nadien bij.

Wij zijn ervan overtuigd dat indien jij jouw kind herkent in één of meerdere van de vier bovenvernoemde domeinen (weinig (zelf)vertrouwen, last van (faal)angst, ongecontroleerde emoties en/of depressieve gevoelens) je zeker waardevolle tips/technieken/adviezen uit het traject haalt.

We verwachten wel een actieve en betrokken deelname aan het traject zowel van het kind als van de ouder. De ouder dient de sturing en begeleiding van het traject voor een groot deel voor zijn rekening te nemen.

Afhankelijk van de aard en ernst van de moeilijkheden bij de start van het traject kan nazorg of extra begeleiding wenselijk zijn. 

Samen onderweg is een traject binnen de eerstelijnszorg, dat wil zeggen dat het gaat om milde tot matige klachten.