Individuele bijles, remedial teaching en leren studeren
Individuele bijles

"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." (Albert Einstein)

Individuele bijles en remedial teaching

In Praktijk Perspectief kunnen kinderen en jongeren vanaf 6 jaar terecht voor specifieke vakinhoudelijke bijlessen en remedial teaching. Meestal wordt een les individueel gegeven, maar indien meerdere kinderen of jongeren voor hetzelfde onderwerp les willen volgen, kan het zijn dat er groepen gevormd worden.

Tijdens de individuele bijles en remedial teaching geeft Praktijk Perspectief extra aandacht aan volgende punten:

 • Er wordt nauw met school en specifieke leerkracht(en) samengewerkt, om de transfer van het geleerde naar school zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Er wordt gewerkt met de methodes, werkboeken en handboeken die in school gebruikt worden. Zo vult de instructie van Praktijk Perspectief deze van de school perfect aan.
 • Geregeld hanteert Praktijk Perspectief het principe van preteaching/preinstructie. Dit wil zeggen dat Praktijk Perspectief reeds instructie geeft aan de kinderen en jongeren over leerstof die ze nog niet hebben behandeld in de school. Door met de vertrouwde methode te werken zorgt preteaching/preinstructie voor een groter zelfvertrouwen bij de kinderen en jongeren tijdens de instructie in de school.

Leren studeren

Steeds meer kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben moeite met studeren, planningen opmaken, zich organiseren, leerstof structureren, schema’s maken, samenvatten, zichzelf controleren, ... Veel van deze leerlingen en studenten hebben de motivatie om te studeren, maar ze weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Ze zijn op zoek naar een efficiënte studiemethode, maar hebben deze nog niet gevonden. In Praktijk Perspectief kunnen deze leerlingen en studenten terecht voor een individuele en op maat uitgewerkte studiebegeleiding.

Praktijk Perspectief gaat hierbij als volgt tewerk:

 • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats waarin de sterktes en moeilijkheden onderzocht worden. Doelstellingen die de leerling wil bereiken worden samen geformuleerd.
 • Een uitgebreid onderzoek naar de leervoorkeuren van de leerling wordt afgenomen (visueel, auditief, kinesthetisch, verbaal, non-verbaal (symbolisch), geheel, details, categoriseren, plan van aanpak).
 • Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een begeleidingstraject rond leren studeren volledig op maat van de leerling uitgewerkt.
 • Er wordt steeds gekozen voor een studiemethode die perfect aansluit bij de voorkeuren en de sterktes van de leerling.
 • Vervolgens wordt de studiemethode stap voor stap aangeleerd aan de leerling/student, aan de hand van concrete oefeningen en opdrachten. Hierin werkt Praktijk Perspectief zoveel mogelijk met de handboeken en werkschriften van de school, zodat er onmiddellijke transfer mogelijk is.

Praktisch

 • Er is geen verwijzing door een arts of leerkracht nodig
 • Een eerste afspraak kan je maken via de online agenda of telefonisch
 • De volgende afspraken worden in samenspraak gepland
 • Je brengt best enkele recente schoolboeken, werkschriften en/of rapporten van je kind mee
 • PP hanteert vaste tarieven voor een consult van 1 uur
 • Momenteel geven consultaties bij een orthopedagoog nog geen recht op terugbetaling door het RIZIV of door het ziekenfonds

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuws over onze praktijk?

Opgelet!

U gebruikt een te oude webbrowser om de moderne website van Praktijk Perspectief te kunnen bekijken. Installeer gratis een nieuwe webbrowser zoals Chrome, Firefox of Opera.

Het gebruik van Internet Explorer met een versie ouder dan versie 9 is momenteel totaal niet meer veilig om te surfen. Bijkomend werken ze enorm traag en geven ze websites vaak foutief weer. Als webmaster van moderne websites is het dan ook onmogelijk om deze verouderde browsers te ondersteunen. Indien u toch een goede reden hebt waarom u nog steeds werkt met een oude versie van Internet Explorer, stuur dan gerust een mail naar Praktijk Perspectief.