Typlessen
Typlessen

Blind leren typen in 10 lessen op een speelse manier

Deze typmethode is ontwikkeld voor kinderen met een tragere automatisatie. De nadruk van de lessen ligt op het vlot leren typen. Op een vlotte manier betekent niet X-aantal slagen per minuut, maar net zo snel het kind kan spellen! Net daarom is deze methode zéér geschikt voor kinderen met leerproblemen, motorische problemen of kinderen die gevoelig zijn aan tijdsdruk.

Aanpak

"Op een speelse manier zonder stresserende tijdsdruk,
maar met gebruik van alle leerkanalen
(auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren)."

Deze methode gaat er van uit dat je veel sneller een taak kan leren en automatiseren als er geen tijdsdruk is en je de mogelijkheid hebt om zelf inspraak te hebben in de manier van automatiseren. Deze methode leert het typen automatiseren via een nieuwe aanpak: we leren de letters in verticale lijnen aan, kiezen zelf een koppelwoord voor elke letter en maken hiermee een logisch verhaal. Vervolgens automatiseren we de letterposities om vanuit die kennis het pas 'motorisch' uit te voeren.

Planning

 • Les 1: letters van de linker wijsvinger
 • Les 2: letters van de rechter wijsvinger
 • Les 3: letters van de linker en rechter middelvinger
 • Les 4: letters van de linker en rechter ringvinger
 • Les 5: letters van de linker en rechter pink
 • Les 6: alle letters samen zonder hoofdletters
 • Les 7: hoofdletters, het ? en de . met de Shift-toets
 • Les 8: alle letters in zinnen
 • Les 9: cijfers, speciale functies en herhaling
 • Les 10: evalueren en vieren

Praktisch

 • De typlessen worden in groep gegeven
 • Bij 2 inschrijvingen worden 10 data en tijdstippen in samenspraak met de deelnemers bepaald
 • Praktijk Perspectief vraagt € 26 per les, dus € 260 voor de lessenreeks, inclusief werkblaadjes en materialen
 • Breng een vriendje, klasgenootje, broer of zus mee en jij ontvangt € 30 korting. De lessenreeks kost voor jou dus € 230
 • In de praktijk zijn 2 laptops ter beschikking. Je bent ook vrij een eigen laptop mee te brengen
 • In de lessen baseren we ons op de bestaande methode "Typ Tien Twee". Er werden wijzigingen of verbeteringen aangebracht op basis van onze praktijkervaring

Inschrijven

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuws over onze praktijk?

Opgelet!

U gebruikt een te oude webbrowser om de moderne website van Praktijk Perspectief te kunnen bekijken. Installeer gratis een nieuwe webbrowser zoals Chrome, Firefox of Opera.

Het gebruik van Internet Explorer met een versie ouder dan versie 9 is momenteel totaal niet meer veilig om te surfen. Bijkomend werken ze enorm traag en geven ze websites vaak foutief weer. Als webmaster van moderne websites is het dan ook onmogelijk om deze verouderde browsers te ondersteunen. Indien u toch een goede reden hebt waarom u nog steeds werkt met een oude versie van Internet Explorer, stuur dan gerust een mail naar Praktijk Perspectief.