Begeleiding voor kleuters, kinderen, jongeren
Begeleiding voor kleuters, kinderen, jongeren

In Praktijk Perspectief kunnen kinderen van 3 tot en met 18 jaar terecht voor begeleiding van:

Kleuters

 • Schoolrijpheid
 • Ontwikkelingsstimulatie
 • Werkhouding, aandacht en concentratie
 • Schoolvoorsprong
 • Opvoedingsvragen (slapen, eten, peuterpuberteit, …)

Lagere school

 • Leermoeilijkheden (lezen, schrijven, rekenen)
 • Denk- en leerstijl
 • Hoogbegaafdheid
 • Werkhouding, aandacht en concentratie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden (autisme, ad(h)d, …)
 • Sociaal-emotionele moeilijkheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, uiten van gevoelens, …)
 • Sociale vaardigheden
 • Angsten (faalangst, stress, …)
 • Familiale moeilijkheden (echtscheiding, verhuis, …)
 • Psycho-educatie (inzicht geven over bepaalde diagnoses)
 • Opvoedingsvragen (slapen, eten, belonen, structuur, dagplanning, …)

Middelbare school

 • Leermoeilijkheden (lezen, schrijven, rekenen)
 • Denk- en leerstijl
 • Werkhouding, aandacht en concentratie
 • Ontwikkelingsmoeilijkheden (autisme, ad(h)d, hoogbegaafdheid, …)
 • Sociaal-emotionele moeilijkheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, uiten van gevoelens, …)
 • Angsten (faalangst, stress, …)
 • Familiale moeilijkheden (echtscheiding, verhuis, …)
 • Psycho-educatie (inzicht geven over bepaalde diagnoses)
 • Opvoedingsvragen (slapen, eten, structuur, regels, grenzen stellen, …)

Praktisch

 • Er is geen verwijzing door een arts of leerkracht nodig
 • Begeleidingen worden opgestart na een eerste verkennend gesprek
 • De afspraak voor een verkennend gesprek kan je maken via de online agenda of telefonisch
 • De volgende afspraken worden in samenspraak gepland
 • Mits instemming is er een nauwe samenwerking met de betrokkenen van het kind (ouders, school, verwijzer, professionele derden)
 • Praktijk Perspectief hanteert vaste tarieven voor een consult van 1 uur
 • Momenteel geven consultaties bij een orthopedagoog nog geen recht op terugbetaling door het RIZIV of door het ziekenfonds

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuws over onze praktijk?

Opgelet!

U gebruikt een te oude webbrowser om de moderne website van Praktijk Perspectief te kunnen bekijken. Installeer gratis een nieuwe webbrowser zoals Chrome, Firefox of Opera.

Het gebruik van Internet Explorer met een versie ouder dan versie 9 is momenteel totaal niet meer veilig om te surfen. Bijkomend werken ze enorm traag en geven ze websites vaak foutief weer. Als webmaster van moderne websites is het dan ook onmogelijk om deze verouderde browsers te ondersteunen. Indien u toch een goede reden hebt waarom u nog steeds werkt met een oude versie van Internet Explorer, stuur dan gerust een mail naar Praktijk Perspectief.