Diagnostisch onderzoek
Diagnostisch onderzoek

Een grondig onderzoek als startpunt voor een efficiënte begeleiding

In Praktijk Perspectief kan je terecht voor gespecialiseerd onderzoek naar de ontwikkeling van je baby tot jongere van 18 jaar. Aan de hand van een verkennend gesprek wordt een beeld gevormd van de problemen die er zijn. Vervolgens wordt beslist welke onderzoeken nodig of zinvol zijn om gewenste doelen te bereiken.

Onderzoek van vaardigheden en capaciteiten

Een orthopedagogisch onderzoek kan bestaan uit observaties, gesprekken, vragenlijsten en afnemen van gestandaardiseerde testen in een individuele testsituatie. Een grondig onderzoek dient als vertrekpunt voor efficiënte begeleiding om de gewenste doelen te bereiken.

Mogelijkheden:

 • Schoolrijpheid
 • Intelligentie
 • Hoogbegaafdheid
 • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, …)
 • Ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, NLD, autisme, …)
 • Geheugen
 • Aandacht en concentratie
 • Werkhouding en executieve vaardigheden
 • Visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • Belevingsonderzoek
 • Zelfbeeld

De observaties, resultaten en conclusies van het onderzoek worden aan de hand van een uitgebreid verslag met de ouders besproken. Tijdens het adviesgesprek formuleren we aanknopingspunten voor aanpak en eventuele begeleiding. Indien begeleiding door Praktijk Perspectief niet de meest aangewezen blijkt te zijn, helpen we je graag op weg om de juiste begeleiding te vinden voor je kind.

Praktisch

 • Er is geen verwijzing door een arts of leerkracht nodig
 • De afspraak voor een verkennend gesprek kan je maken via de online agenda of telefonisch
 • De volgende afspraken worden in samenspraak gepland
 • Afhankelijk van de vraag, breng je enkele recente schoolboeken, werkschriften en/of rapporten van je kind mee
 • Mits instemming is er een nauwe samenwerking met de betrokkenen van het kind (ouders, school, verwijzer, professionele derden)
 • Praktijk Perspectief hanteert vaste tarieven voor een consult van 1 uur
 • De kosten van onderzoek zijn afhankelijk van de uitgebreidheid
 • Momenteel geven consultaties bij een orthopedagoog nog geen recht op terugbetaling door het RIZIV of door het ziekenfonds

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuws over onze praktijk?

Opgelet!

U gebruikt een te oude webbrowser om de moderne website van Praktijk Perspectief te kunnen bekijken. Installeer gratis een nieuwe webbrowser zoals Chrome, Firefox of Opera.

Het gebruik van Internet Explorer met een versie ouder dan versie 9 is momenteel totaal niet meer veilig om te surfen. Bijkomend werken ze enorm traag en geven ze websites vaak foutief weer. Als webmaster van moderne websites is het dan ook onmogelijk om deze verouderde browsers te ondersteunen. Indien u toch een goede reden hebt waarom u nog steeds werkt met een oude versie van Internet Explorer, stuur dan gerust een mail naar Praktijk Perspectief.