Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Praktijk Perspectief Webshop en de meerderjarige opdrachtgever, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Eenieder die een bestelling plaatst bij Praktijk Perspectief Webshop, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Praktijk Perspectief Webshop is een onderdeel van Praktijk Perspectief GCV, Galgenstraat 13, 3960 Bree.

Artikel 2 - Verzendings- en afhaalopties

2.1 Verzendkosten

De verzendkosten voor levering binnen België bedragen 6,50 euro. De verzendkosten voor levering naar Nederland bedragen 12,00 euro.

2.2 Leveringstermijn

Bestellingen (met uitzondering van op maat gemaakte producten) worden verzonden binnen de 10 werkdagen na ontvangst van betaling.

Op maat gemaakte producten (waaronder onder andere stoffen artikelen) worden handgemaakt na ontvangst van betaling. Praktijk Perspectief Webshop berekent hiervoor, afhankelijk van het aantal geplaatste bestellingen op maat, een specifieke productietijd waarvan de klant via e-mail op de hoogte gebracht zal worden. Vanaf het moment dat de op maat gemaakte producten afgewerkt zijn, zullen deze verzonden worden met een maximum levertijd van 10 werkdagen.

Mocht de vooropgestelde leveringstermijn om gelijk welke reden niet haalbaar zijn, dan brengt Praktijk Perspectief Webshop de klant daarvan op de hoogte. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding. De klant heeft wel het recht de bestelling te annuleren indien de vooropgestelde leveringstermijn niet gehaald kan worden. Annuleren van een bestelling kan in dergelijk geval nooit tot kosten voor de klant leiden. Praktijk Perspectief Webshop zal bij annulering van de bestelling alle vooraf betaalde bedragen volledig terugbetalen binnen een termijn van 10 werkdagen na bericht van annulering.

2.3 Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade

2.3.1 Vertragingen tijdens het transport

De door Praktijk Perspectief Webshop vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Praktijk Perspectief Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

2.3.2 Verlies

Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Praktijk Perspectief Webshop als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering.

2.3.3 Transportschade

Praktijk Perspectief Webshop is als verzender verantwoordelijk voor de goederen tot op het moment van de levering. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en Praktijk Perspectief onmiddellijk (binnen een termijn van 2 werkdagen) op de hoogte te stellen van enige schade.

2.4 Afhaalmogelijkheden

Afhaling van artikelen kan gebeuren tijdens de vaste afhaalmomenten bij Praktijk Perspectief Bree, Galgenstraat 13 of bij Praktijk Perspectief As, Schuttenbergstraat 29; nadat het ontvangen van een bevestigingse-mail voor afhaling. Afhaling van artikelen gebeurt kosteloos.

Artikel 4 - Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen

4.1

Overeenkomstig de wet "Verkoop op afstand" kunnen enkel niet gepersonaliseerde artikelen worden geretourneerd, en dit zonder opgave van reden, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zending. Elke retourzending moet vooraf worden aangekondigd via mail of telefonisch. Gepersonaliseerde artikelen en voedingswaren kunnen niet worden geretourneerd.

4.2

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.

4.3

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Praktijk Perspectief Webshop of de leverancier van het artikel.

Artikel 5 - Artikelprijzen en -informatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW (6% voor voeding, 21% voor overige artikelen), exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

De bestelde producten kunnen enkel via overschrijving betaald worden. De klant ontvangt onmiddellijk na een geplaatste bestelling een aankoopfactuur met rekeningnummer via e-mail.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

Artikel 7 - Privacy

Praktijk Perspectief Webshop gebruikt klantgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die klant middels de bestelling afsluit. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Op uw verzoek zal Praktijk Perspectief Webshop de klantgegevens uit de database verwijderen, mits voldaan is aan alle (betalings-)verplichtingen.

Artikel 8 - Eigendomsrecht

Praktijk Perspectief Webshop blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Praktijk Perspectief Webshop en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van alle nieuws over onze praktijk?

Opgelet!

U gebruikt een te oude webbrowser om de moderne website van Praktijk Perspectief te kunnen bekijken. Installeer gratis een nieuwe webbrowser zoals Chrome, Firefox of Opera.

Het gebruik van Internet Explorer met een versie ouder dan versie 9 is momenteel totaal niet meer veilig om te surfen. Bijkomend werken ze enorm traag en geven ze websites vaak foutief weer. Als webmaster van moderne websites is het dan ook onmogelijk om deze verouderde browsers te ondersteunen. Indien u toch een goede reden hebt waarom u nog steeds werkt met een oude versie van Internet Explorer, stuur dan gerust een mail naar Praktijk Perspectief.