Ken onze

Annulatievoorwaarden na inschrijving voor een opleiding

Een annulering van een opleiding gebeurt enkel via mail naar info@praktijkperspectief.be


De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie:
* tot 30 dagen voor de start van de opleiding: 35 % van het totale bedrag
*minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding: 50 % van het totale bedrag
*minder dan 15 dagen voor de start van de opleiding: het volledige bedrag

Daarnaast wordt er steeds een administratieve kost van €50 aangerekend als u zich na inschrijving voor een opleiding wenst uit te schrijven.


Praktijk Perspectief behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de deelnemer(s) de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Bij een volledige annulatie door Praktijk Perspectief wordt het volledige door u betaald bedrag teruggestort. De deelnemer heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding.